बदललेला पासवर्ड आपल्या Registered मोबाईलवर पाठविण्यात आलेला आहे. Helpdesk ला फोन करण्याअगोदर आपल्या मोबाईलवर आलेला SMS बघा.

गेल्या 60 दिवसांत आपण आपला Password बदललेला नसल्यास आपल्याला Password बदलण्यासाठी एक पेज ओपन होईल. तेथे आपल्या आवडीचा पासवर्ड टाकून आपला पासवर्ड बदला व तुम्ही टाकलेला नवीन पासवर्ड लक्षात ठेवा.


Ammyy Admin - Remote Desktop Sharing


Forgot? User Name   Password  
Forgot?

HelpDesk Email-Id:- helpdeskpune@spancotele.com