Our New Helpline No.: 020-67301777. New Helpdesk E-mail ID: cscsupport@npstx.com


Ammyy Admin - Remote Desktop Sharing


Forgot? User Name   Password  
Forgot?

Very Important Notice...

प्रिय VLEs, आपणांस सूचित करण्यात येते कि, आमच्या SPANCO/NPST कंपनीतून काही कर्मचारी कंपनी सोडून गेलेले आहेत व काहींना आम्ही काढून टाकले आहे. कारण ते कर्मचारी आपल्या VLE समुदायाला व कंपनीला (SCA) काही गैरकृत्य व चुकीच्या कार्याने हानी पोहोचवीत होते.
हे कर्मचारी कंपनीबद्दल व कंपनीत सध्या कार्यरत असलेल्या कार्मचा-यांबद्दल अफवा व चुकीची माहिती सर्वत्र पसरवित आहेत; जे निराधार आणि चुकीचे आहे. तसेच स्वतःचा आर्थिक फायदा करुन घेण्याकरिता काही VLEs ना चुकीच्या स्कीम्स/सेवा याबद्दल माहिती देवून त्यांची दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे आपणास नम्र विनंती आहे कि आपण अत्यंत सतर्क राहावे व कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता आपल्याकडून चुका घडणार नाहीत ह्याची काळजी घ्यावी. या संदर्भात कोणतेही चुकीचे कृत्य / फसवणूकीस कंपनी जबाबदार राहणार नाही.

आपणांस सूचित करण्यात येते कि, आपण आमच्या पोर्टलवर नामांकित केलेल्या DMs/Coordinator/Helpdesk यांच्याशीच संपर्क साधावा. (सदर लिस्ट वेळोवेळी पोर्टल वर Update केली जाते.) जर भविष्यात काही शंका किंवा अडचण असल्यास आपल्या हेल्पडेस्कला संपर्क करावा / लिहा cscsupport@npstx.com / grievance@npstx.com

Dear VLEs, Please be informed that some of the employees who have left and few employees who were removed from the organisation have caused harm to VLE community and SCA with mal-practice and wrong doings.
They are spreading negative rumours about the company and existing employees which is completely baseless and false. They intend to approach few of our VLEs and take financial advantage by showing irrelevant and wrong schemes. Hence, it is requested to be careful and avoid committing any mistake. We will not be responsible for future consequences. You are requested to coordinate with only listed DMs in your portal which will be updated from time to time. For any further query please write to cscsupport@npstx.com / grievance@npstx.com